Aviso legal - Facultade de Química

Aviso Legal

Información xeral


Os datos identificativos da entidade titular deste sitio web son:


Facultade de Química de Vigo

Campus Lagoas Marcosende s/n36210 Vigo

Teléfono: (+34) 986 812 550

Fax. (+34) 986 812 556

Correo electrónico: decanatoquimica@uvigo.es

Propiedade intelectual


A Facultade de Química de Vigo, é propietaria dos contidos deste sitio web (URL), incluídos textos, imaxes, código fonte, logos, e marcas, polo que queda expresamente prohibido:

  • Utilizar calquera dos contidos e servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático da Universidade de Vigo
  • Utilizar contidos e servizos que se atopen protexidos por calquera dereito da propiedade intelectual ou industrial pertencentes á entidade ou a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar.
  • Reproducir, copiar, distribuír, comunicar, transformar ou modificar os contidos do sitio web.
  • Incorporar virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou dos equipos informáticos (hardware e software) da Facultade de Química de Vigo ou de terceiros.
  • A Facultade de Química de Vigo resérvase o dereito de emprender as accións legais que correspondan contra quen incumpran as anteriores prohibicións.

Limitación de responsabilidade


A Facultade de Química de Vigo resérvase o dereito de actualizar, modificar ou eliminar información contida na súa web.

O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe á publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente no DOG e noutros boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Facultade de Química non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado.


A Facultade de Química de Vigo non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.Tampouco garante a ausencia de virus nin doutros elementos que poidan producir alteracións no seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático, polo que exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos que se poidan producir no seu sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.


A Facultade de Química de Vigo exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, polos danos e prexuízos que se poidan ocasionar.


Procacidade e protección de datos


En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, (en adiante LOPD), a Facultade de Química de Vigo informa ao usuario/a que todos os datos de carácter persoal que nos proporciona a través da web son incorporados nun ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade A Facultade de Química de Vigo. Os datos de carácter persoal utilizaranse coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos, realizar tarefas administrativas, así como remitir información técnica, comercial ou publicitaria vía ordinaria ou electrónica aos seus usuarios/as sobre produtos que poidan ser do seu interese. Esta aceptación sempre terá carácter retocábel.


A Facultade de Química de Vigo garante a confesionalidade e seguridade dos datos de carácter persoal cando estes son obxecto de tratamento na medidas que teñen implantadas as políticas de tratamento e medidas de seguridade ás que se refire o artigo 9 LOPD e que regula con detalle o real Decreto 994/1999, do 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñen datos de carácter persoal (en adiante, o RMS). As políticas de tratamento e medidas de seguridade implantadas na Facultade de Química de Vigo teñen o fin de evitar a alteración, perda, tratamento ou uso non autorizado dos datos de carácter persoal


A resposta aos formularios suscitados para recibir información A Facultade de Química de Vigo, así como de calquera outro cuestionario que se poida facilitar no futuro, é totalmente potestativa. No entanto, a negativa do/a usuario/a a facilitar determinados datos, poderá supoñer a imposibilidade de levar a cabo o servizo ofrecido A Facultade de Química de Vigo.


O/a usuario/a poderá exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e no seu caso, oposición, ao tratamento dos datos de carácter persoal, nos términos e condicións previstos na LOPD. Para exercitar tales dereitos, e para calquera aclaración, poderá contactar connosco por correo a:


Facultade de Química de Vigo

Campus Lagoas Marcosende s/n 36210 Vigo