Home

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Matrícula en estudos de grao 2021/2022

 
 

Plan de Prevención COVID-19

Plan de Prevención e Control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020/2021

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Validacións no SUG

Táboas de recoñecementos directos entre as materias de Formación Básica e materias Obrigatorias das titulacións de Grao en Química (UVigo) e as titulacións de Grao en Química da USC e a UDC

 

Grao en Química

Bachelor’s Degree in Chemistry

Chemistry is one of the more relevant sciences. World as we know won’t be so without the Chemistry’s contribution: the materials of every type (polymers, plastics, paper, paintings, alloys, etc.), pharmaceutical products, cosmetic products, soaps and detergents, pesticides, fertilisers, fuels and solvents, couldn’t exists without the work of chemists.

Further information