González de Prado

Senior Lecturer

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

School of Industrial Engineering
Edificio Isaac Newton
Despacho 3
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 292
bgp@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Química

V11G201V01301 | Chemical engineering

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

V11M162V02131 | Seguridade Industrial
V11M162V02138 | Xestión de Proxectos

2nd term