González Romero

Senior Lecturer

Area of Analytical Chemistry
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Chemistry
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque E, Planta 2, Despacho 15
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 240
eromero@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Química

V11G201V01302 | Analytical chemistry III

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

V11M162V02153 | Técnicas Espectrométricas Atómicas Avanzadas e Sensores

2nd term

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

V11M162V02145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.