Rodríguez Argüelles

Senior Lecturer

Area of Inorganic Chemistry
Department of Inorganic Chemistry

Contact information

Faculty of Chemistry
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque E, Planta 3, Despacho 20
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 410
mcarmen@uvigo.es

Short CV

Licenciada e Doutora en Farmacia (1991) pola Universidade de Santiago de Compostela. 2 estadías de investigación nas Universidades de Parma (Italia) e Coimbra (Portugal). Libro: Química de compostos de Coordinación (Ed. Síntesis, 2013). 3 Capítulos de libro. Investigación: Obtención e caracterización de novos compostos metálicos e nanomateriais con actividade farmacolóxica (antitumorais, antimicrobianos..).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Química

V11G201V01105 | Laboratorio de Química I

2nd term

Grao en Química

V11G201V01412 | Environmental and Bioinorganic Chemistry

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

V11M162V02151 | Aplicacións dos nanomateriais e novos materiais

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.