Inicio

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Matrícula en estudos de grao 2020/2021

 
 

 

Anexos Guías Docentes RD 463/2020

Modificacións das guías docentes do segundo cuadrimestre en relación coa situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19.

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais «en directo» e Foro do profesorado.
 

Validacións no SUG

Táboas de recoñecementos directos entre as materias de Formación Básica e materias Obrigatorias das titulacións de Grao en Química (UVigo) e as titulacións de Grao en Química da USC e a UDC

 

Grao en Química

Grado en Química

La Química es una de las ciencias más relevantes. El mundo que conocemos no sería tal sin la aportación de la Química: los materiales de todo tipo (polímeros, plásticos, papel, pinturas, aleacións etc), productos farmacéuticos, productos cosméticos, jabones y detergentes, pesticidas, abonos, combustibles y disolventes, serían impensables hoy sin lo trabajo de los químicos.

Más información