A Facultade de Química acada a certificación da implantación do sistema de garantía de calidade

A Facultade de Química vén de sumarse á lista de centros da Universidade de Vigo que contan coa certificación da implantación do sistema de garantía de calidade (SGC). Con esta acreditación culmina un proceso de varios anos, que comezou en 2010, cando a ACSUG certificou o deseño deste sistema. Dende entón, explica o decano, Ignacio Pérez Juste, “as actividades da facultade desenvólvense de acordo co establecido no SGC, o que permite asegurar que a docencia impartida, a cualificación do profesorado, os medios humanos e materiais dispoñibles ou a transparencia na información pública compren os estándares de calidade que establecen as axencias para a calidade universitaria galega e española, ACSUG e ANECA”. Como reflexo do cumprimento destes estándares, o decano destaca que nos cursos 2015/2016 e 2016/2017 renovouse a acreditación para impartir o Máster en Ciencia e Tecnoloxía para a Conservación de Produtos da Pesca e o Grao en Química, que son os títulos adscritos a esta facultade. Polo tanto, a certificación da implantación do SGC “é a confirmación do compromiso da Facultade de Química e todos os seus integrantes coa calidade dos estudos que nela se imparten”, remarca. Neste sentido, dende a Área de Calidade subliñan que “é un recoñecemento ao traballo ben feito no que atinxe aos procesos de calidade no eido académico: a captación e a admisión dos estudantes, o desenvolvemento da docencia, as prácticas externas ou a mobilidade, e tamén á implicación e ao compromiso do equipo decanal. Ademais, estes procesos xeran dinámicas de mellora no funcionamento do centro e aumentan a súa transparencia e confianza”.

Ler a noticia completa no DUVI