Asignación definitiva dos TFGs

Xa pódense atopar as asignacións definitivas dos TFGs do tipo A, B e C.

Consulta o apartado de TFG