Composición definitiva dos grupos de docencia: Curso 2019/2020 (2c)

Composición definitiva dos grupos de docencia (seminarios e laboratorios) para o segundo cuadrimestre do Grao en Química aprobado pola Comisión de Docencia e Validacións o 15/01/2020.

Composición definitiva dos grupos de docencia