Composición definitiva dos grupos de docencia: Curso 2019/2020 (1c)

Composición definitiva dos grupos de docencia (seminarios e laboratorios) para o primeiro cuadrimestre do Grao en Química aprobado pola Comisión de Docencia e Validacións o 10/09/2019.

Composición definitiva dos grupos de docencia