Composición dos grupos de docencia e solicitudes de cambio: Curso 2019/2020 (2c)

Composición provisional dos grupos de docencia (seminarios e laboratorios) para o segundo cuadrimestre do Grao en Química.

Prazo para solicitar cambios de grupo: Dende o xoves 12/12/2019 ata o venres 20/12/2019.

Composición dos grupos de docencia