Eleccións á Xunta de Facultade

Entre o 13 de maio e o 15 de xuño deste ano levaránse a cabo as eleccións a membro da Xunta da Facultade.

Pódese atopar toda a información sobre este proceso no apartado Procesos electorais