Probas cortas 1º cuadrimestre

Xa pódense atopar as aulas das probas curtas do 1º cuadrimestre do curso 2021/2022. Consulta o apartado de exames

Matrícula 2021/2022

Con datas do 26 e o 31 de maio de 2021 foron publicadas as convocatorias de matrícula para estudos oficiais de grao e posgrao da … Continuar

Publicación tribunais TFG

Xa están publicados os tribunais do TFG que actuarán nas convocatorias do 2º cuadrimestre e de 2ª oportunidade do curso 2020/2021, así como nas de … Continuar