Publicados os cronogramas actualizados para o curso 2020/2021

Publicados os cronogramas con correccións para o curso 2020/2021 no apartado de horarios da facultade.