Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

Informe de Revisión pola Dirección Curso 2016/2017

 

Taxas académicas

Taxas verificadas (ACSUG):

Grao en Química

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Rendemento 65,00% 63,00% 71,00%
Éxito 71,00% 70,00% 78,00%
Avaliación 92,00% 90,00% 91,00%
Graduación 24,00% 00,00% 35,00%
Abandono 00,00% 00,00% 10,00%
Eficiencia 86,00% 78,00% 80,00%

Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Rendemento 98,00% 96,00% 98,00%
Éxito 100,00% 100,00% 100,00%
Avaliación 98,00% 96,00% 98,00%
Graduación 00,00% 00,00% 00,00%
Abandono 00,00% 00,00% 04,00%
Eficiencia 100,00% 100,00% 91,00%

Máster en Investigación Química e Química Industrial

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Rendemento 100,00% 100,00% 94,00%
Éxito 100,00% 100,00% 100,00%
Avaliación 100,00% 100,00% 94,00%
Graduación 100,00% 00,00% 100,00%
Abandono 00,00% 00,00% 00,00%
Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00%

Máster en Química Teórica e Modelización Computacional

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Rendemento 100,00% 100,00% 100,00%
Éxito 100,00% 100,00% 100,00%
Avaliación 100,00% 100,00% 100,00%
Graduación 100,00% 100,00% 100,00%
Abandono 00,00% 00,00% 00,00%
Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00%

 

Resultados das enquisas de satisfacción

Grao en Química | Máster CTCPP