Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

Informe de Revisión pola Dirección Curso 2019/2020

 

Taxas académicas

Taxas verificadas (ACSUG):

Grao en Química

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Rendemento 65,00% 63,00% 71,00% 76,00%
Éxito 71,00% 70,00% 78,00% 82,00%
Avaliación 92,00% 90,00% 91,00% 93,00%
Graduación 24,00% 00,00% 35,00% 39,00%
Abandono 00,00% 00,00% 10,00% 22,00%
Eficiencia 86,00% 78,00% 80,00% 78,00%

Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Rendemento 98,00% 96,00% 98,00% 94,00%
Éxito 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avaliación 98,00% 96,00% 98,00% 94,00%
Graduación 00,00% 00,00% 00,00% 87,00%
Abandono 00,00% 00,00% 04,00% 00,00%
Eficiencia 100,00% 100,00% 91,00% 99,00%

Máster en Investigación Química e Química Industrial

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Rendemento 100,00% 100,00% 94,00% 95,00%
Éxito 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avaliación 100,00% 100,00% 94,00% 95,00%
Graduación 100,00% 00,00% 100,00% 91,00%
Abandono 00,00% 00,00% 00,00% 00,00%
Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 96,00%

Máster en Química Teórica e Modelización Computacional

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Rendemento 100,00% 100,00% 100,00% 67,00%
Éxito 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avaliación 100,00% 100,00% 100,00% 67,00%
Graduación 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Abandono 00,00% 00,00% 00,00% 00,00%
Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Resultados das enquisas de satisfacción

Grao en Química | Máster CTCPP