Documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade 21/07/2017
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 05/05/2016
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 19/07/2016
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 23/05/2018

 

Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Revisión do Sistema pola Dirección 14/10/2021
R1 DO-0201 P1 Informe Anual de Coordinación Docente 17/12/2020
R2 DO-0203 P1 Informe Anual do Plan de Acción Titorial 22/12/2020