Pena Pereira

Investigador/a distinguido/a

Área de Química Analítica
Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Información de contacto

Facultade de Química
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque E, Planta 2, Despacho 21
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 279
fjpena@uvigo.es

Breve CV

Licenciado en Química pola Universidade de Vigo en 2005. Doutor en Química pola Universidade de Vigo en 2009. Estadías de investigación posdoutorais no grupo do Prof. A.C. Duarte na Universidade de Aveiro (Portugal, 2011-2013) e no grupo do Prof. J. Namiesnik na Gdansk University of Technology (Polonia, 2013-2015). Autor de 51 artigos de investigación indexados no JCR (45 Q1). Editor de dous libros e autor de 7 capítulos de libro. 43 comunicacións a congresos nacionais e internacionais. Participación en 9 proxectos de investigación nacionais. Liñas de investigación: Miniaturización; Preparación de mostra; Microextracción; Química analítica verde; Espectrometría atómica e molecular; Detección non instrumental.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Química

V11G200V01302 | Química analítica I

2º cuadrimestre

Grao en Química

V11G200V01402 | Métodos numéricos en química

Grao en Química

V11G201V01110 | Laboratorio de Química II

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Química Analítica Ambiental e Toxicoloxía

Liñas de investigación

  • Miniaturización
  • Química analítica verde
  • Espectrometría atómica e molecular