Canosa Saa

Profesor/a titular de universidade

Área de Enxeñaría Química
Departamento de Enxeñaría Química

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial
Edificio Isaac Newton
Despacho 1
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 034
jcanosa@uvigo.es

Breve CV

Licenciado en CC. Químicas (especialidade de Química Industrial) pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1992. Doutoramento en Química por o Departamento de Enxeñaría Química da Universidade de Vigo no ano 2000 no campo da termodinámica e propiedades de transporte de mesturas liquidas. Profesor Titular de Universidade desde o ano 2002. Traballei no ámbito investigador desde 1993 cando comecei facendo a miña Tese de Doutoramento no campo da Termodinámica e concretamente no estudo dos procesos de separación e transporte, tanto na determinación experimental como no estudo teórico de magnitudes termo-físicas e de equilibrio entre fases de sistemas multicompoñentes: Equilibrio liquido – Vapor (ELV) e do Equilibrio líquido – liquido (ELL). Na última década teño contribuido no estudo dos Líquidos iónicos. Esta investigación centrouse na caracterización termo-física dos líquidos iónicos e a utilización destes solventes como axentes extractores en procesos de extracción líquido – líquido de mesturas de interese industrial. Participei como investigador en 8 proxectos de carácter nacional, 2 accións especiais para a formación da Rede Temática de Líquidos Iónicos a nivel nacional, 4 proxectos de investigación autonómicos (financiados pola Xunta de Galicia) e 6 proxectos locais da propia Universidade de Vigo. Son coautor de 52 artigos (cun índice H = 20) publicados en revistas científicas do ámbito da Enxeñaría Química. Teño recoñecidos 3 tramos de investigación ou sexenios. No ámbito da formación e a docencia, codirixin unha Tese Doutoral con nota de sobresaínte cum laude, e dirixín diversos proxectos fin de grao e máster. Con dous quinquenios de docencia son Titular de Universidade e imparto docencia na Universidade de Vigo desde o ano 1997, primeiro como bolseiro predoutoral e posteriormente como profesor asociado, titular interino e a partir de 2002 como profesor titular de universidade. Na actualidade, desde o 2010, son coordinador do máster oficial “Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”, máster de carácter profesionalizante organizado pola Universidade de Vigo e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (ANFACO–CECOPESCA). Centro tecnolóxico de referencia no desenvolvemento e investigación dos produtos do mar.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Química

V11G200V01502 | Enxeñaría química
V11G200V01701 | Proxecto

2º cuadrimestre

Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca

V11M085V02405 | Prácticas externas
V11M085V02406 | Traballo de Fin de Máster