Leao Martins

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Química Analítica
Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Información de contacto

Facultade de Química
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque E, Planta 2, Despacho 20
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 816
leao@uvigo.es

Breve CV

Licenciado en Enxeñaría Química (Especialidade: Control de Calidade de Materiais Poliméricos) na Universidade do Minho (Portugal). Doutor en Química Analítica na Universidade de Vigo. Participación en Programa Erasmus+ tanto como estudante como profesor en diferentes institucións académicas en Europa. Área de Investigación (Grupo CI8 do Departamento de Química Analítica e Alimentaria, liñas de investigación: Métodos de separación, Espectrometría de masas, Biotoxinas marinas, Contaminantes naturais e antropoxénicos, Inmunoquímica, Técnicas de preparación de mostra). Estancia posdoctoral en CIT-Cork Irlanda. Facultad Farmacia-Universidade do Porto, Health-Santé-Canada (Ottawa, Canadá). Docente en el Grado de Química, CC. Mar y Biología en la Universidade de Vigo. Docente en Máster de Técnicas de Caracterización y Análisis (Universidade do Minho, Braga-Portugal). Docente en el Máster de Biotecnología Avanzada y Máster Ciencia y Tecnología en Conservación de Productos de Pesca de ANFACO-Universidade de Vigo. Publicación de artículos científicos en revistas internacionales del ámbito de la Química Analítica. Participación en reuniones-Congresos de ámbito Internacional y Nacional relacionados con la Química Analítica. Participación y colaboración en tareas de Investigación con el Laboratorio Europeu de Referencia de Biotoxinas Marinas (EURLMB). Participación como equipo investigador en proyectos Europeos, Nacionales y Autonómicos.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Química

V11G200V01503 | Química analítica II

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

V11M162V01101 | Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas

2º cuadrimestre

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

V11M162V01101 | Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas

Investigación

Grupo de investigación

Análise Química e Efectos Fisiolóxicos de Biotoxinas e Contaminantes Ambientais e Alimentarios

Liñas de investigación

  • Métodos de separación
  • Espectrometría de masas
  • Contaminantes naturais e antropoxénicos