Gómez Pacios

Catedrático/a de universidade

Área de Química Orgánica
Departamento de Química Orgánica

Información de contacto

Facultade de Química
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque E, Planta 3, Despacho 4
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 679
ggomez@uvigo.es

Breve CV

A Dra. Mª. Generosa A. Gómez Pacios é Farmacéutica e realizou a Tese de Doutoramento na Universidade de Santiago de Compsotela baixo a dirección do Pr. Franco Fernández González na Facultade de Farmacia da USC sobre a síntese de ácidos arilalcanóicos. Realizou unha estadía posdoutoral no ICSN do CNRS en Francia no grupo do Pr. Yves Langlois sobre a síntese de antibióticos (1985). No ano 1986 incorporouse á Universidade de Vigo como Profesora Encargada de Curso, Pasando a Prof. Titular de EU e Catedratica de EU en 1995. Desde o ano 2011 é Catedrática de Universidade. A o longo da súa carreira ten participado en 23 proxectos de I+D financiados en convocatorias públicas e en 5 proxectos con empresas. É titular de 11 patentes, ten dirixido 10 Teses de Doutoramento, 23 Teses de Licenciatura e 8 Traballos Fin de Máster. Ten publicado 95 traballos de investigación en revistas internacionais e 1 capítulo de libro e ten presentado 70 comunicacións a congresos nacionais e internacionais. A Dra. Gómez ten recoñecidos 4 sexenios de investigación e 6 quinquenios docentes

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Química

V11G201V01310 | Química orgánica IV: Deseño da síntese orgánica