Ramos Berdullas

Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A

Área de Química Física
Departamento de Química Física

Información de contacto

Facultade de Química

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
nicolas.ramos@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Química

V11G200V01303 | Química física I

2º cuadrimestre

Grao en Química

V11G201V01110 | Laboratorio de Química II

Investigación

Grupo de investigación

Química Cuántica