O Traballo de Fin de Grao é un traballo de carácter teórico e/ou práctico e/ou de revisión bibliográfica sobre temas relacionados cos contidos do Grao en Química, realizado por un estudante de maneira individual e supervisado por un ou dous titores

O obxectivo da materia Traballo Fin de Grao é ofrecer ao estudantado a oportunidade de aplicar de forma integrada os coñecementos, as habilidades e as competencias adquiridas durante os estudos do título de Grao.

A fase final do traballo consistirá na elaboración e presentación dunha memoria escrita e a exposición e defensa pública dos resultados obtidos diante dun tribunal.

Normativa

 

Formularios

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2023/2024

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria informes titor/A * Prazo solicitude defensa ** Datas Presentación
Fin de carreira 11/10/2023 16/10/2023 23/10/2023 – 25/10/2023
Tribunais | Horarios
Febreiro 09/02/2024 15/02/2024 21/02/2024 – 23/02/2024
Tribunais | Horarios
Xuño 10/06/2024 13/06/2024 24/06/2024 – 26/06/2024
Tribunais | Horarios
Xullo 08/07/2024 11/07/2024 22/07/2024 – 24/07/2024
Tribunais | Horarios

* Informe de conformidade a través da Secretaría Virtual da UVigo/Informe de Avaliación enviar a decanatoquimica@uvigo.es
** Enviar a decanatoquimica@uvigo.es a solicitude de defensa e un exemplar do TFG en pdf.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Ángeles Peña Gallego
+34 986 812 696
decanatoquimica@uvigo.es

Cursos anteriores

Propostas de TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Asignación dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Tribunais dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Defensas dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014