O Traballo de Fin de Grao é un traballo de carácter teórico e/ou práctico e/ou de revisión bibliográfica sobre temas relacionados cos contidos do Grao en Química, realizado por un estudante de maneira individual e supervisado por un ou dous titores

O obxectivo da materia Traballo Fin de Grao é ofrecer ao estudantado a oportunidade de aplicar de forma integrada os coñecementos, as habilidades e as competencias adquiridas durante os estudos do título de Grao.

A fase final do traballo consistirá na elaboración e presentación dunha memoria escrita e a exposición e defensa pública dos resultados obtidos diante dun tribunal.

Normativa

 

Formularios

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2021/2022

 

Calendario de asignación do TFG

Actuación Prazo/Data e documentación
Presentación de propostas de TFG tipo A, B, C Do 04/10/2021 ao 11/10/2021
Tipo A | Tipo B | Tipo C
Publicación da lista de propostas de TFG 14/10/2021
Titulos de TFG A | Titulos de TFG B| Titulos de TFG C
Lista detallada A | Lista detallada B
Solicitudes de asignación de TFG tipo A Do 15/10/2021 ao 22/10/2021
Solicitude TFG
Publicación da asignación provisoria de TFG 25/10/2021
Asignación provisoria
Reclamación á asignación provisoria Do 26/10/2021 ao 05/11/2021
Solicitude de reclamación
Publicación da asignación definitiva de TFG 08/11/2021
Asignación definitiva

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Prazo informe titor * Prazo solicitude defensa ** Datas Presentación
Fin de carreira 08/10/2021 11/10/2021 19/10/2021 – 20/10/2021

Tribunais | Horarios

Febreiro 11/02/2022 14/02/2022 22/02/2022 – 24/02/2022

Tribunais | Horarios

Xuño 10/06/2022 13/06/2022 21/06/2022 – 23/06/2022

Tribunais | Horarios

Xullo 08/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 – 20/07/2022

Tribunais | Horarios

* Informe de conformidade a través da Secretaría Virtual da UVigo.
Entrega do Informe de Avaliación por escrito no decanato
** Entrega no decanato do resgardo da solicitude de defensa na Secretaría Virtual e dos exemplares do TFG

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Ángeles Peña Gallego
+34 986 812 696
decanatoquimica@uvigo.es

Cursos anteriores

Propostas de TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Asignación dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Tribunais dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Defensas dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014