O Traballo de Fin de Grao é un traballo de carácter teórico e/ou práctico e/ou de revisión bibliográfica sobre temas relacionados cos contidos do Grao en Química, realizado por un estudante de maneira individual e supervisado por un ou dous titores

O obxectivo da materia Traballo Fin de Grao é ofrecer ao estudantado a oportunidade de aplicar de forma integrada os coñecementos, as habilidades e as competencias adquiridas durante os estudos do título de Grao.

A fase final do traballo consistirá na elaboración e presentación dunha memoria escrita e a exposición e defensa pública dos resultados obtidos diante dun tribunal.

Traballo Fin de Grao – Curso 2019/2020

Actuación Prazo/Data e documentación
Presentación de propostas de TFG tipo A, B, C * Do 07/10/2019 ao 18/10/2019

Tipo A | Tipo B | Tipo C
* Entrega por escrito no decanato

Publicación da lista de propostas de TFG 25/10/2019

Titulos de TFG | Lista detallada
Modificacións COVID-19

Solicitudes de asignación de TFG tipo A * Do 25/10/2019 ao 04/11/2019

Solicitude TFG
* Solicitudes por escrito no decanato

Publicación da asignación provisoria de TFG 08/11/2019

Asignación provisoria

Reclamación á asignación provisoria * Do 08/11/2019 ao 18/11/2019

Solicitude de reclamación
* Reclamacións por escrito no decanato

Publicación da asignación definitiva de TFG 22/11/2019

Asignación definitiva

– Procedemento na Secretaría Virtual

– Tribunais de avaliación

 

Convocatoria Prazo informe titor * Prazo solicitude defensa ** Datas Presentación
Fin de carreira 09/10/2019 11/10/2019 21/10/2019 – 25/10/2019

Tribunais | Horarios

Febreiro 29/01/2020 31/01/2020 10/02/2020 – 13/02/2020

Tribunais | Horarios

Xuño 16/06/2020 18/06/2020 29/06/2020 – 02/07/2020

Tribunais | Horarios§

Xullo 15/07/2020 17/07/2020 27/07/2020 – 29/07/2020

Tribunais | Horarios§

Setembro 02/09/2020 04/09/2020 14/09/2020 – 16/09/2020

* Informe de conformidade a través da Secretaría Virtual da Uvigo.
   Entrega do Informe de Avaliación por escrito no decanato
** Entrega no decanato do resgardo da solicitude de defensa na Secretaría Virtual e dos exemplares do TFG
 
§ Os interesados en asistir ás defensas remotas dos TFG deben solicitar a información de acceso ao presidente de cada tribunal con antelación

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Ignacio Pérez Juste
+34 986 813 806
uviqpipj@uvigo.es

Cursos anteriores

Traballo Fin de Grao – Curso 2018/2019

Actuación Prazo/Data e documentación
Presentación de propostas de TFG tipo A, B, C * Do 03/10/2018 ao 17/10/2019
Tipo A | Tipo B | Tipo C
* Entrega por escrito no decanato
Publicación da lista de propostas de TFG 22/10/2018
Titulos de TFG | Lista detallada
Solicitudes de asignación de TFG tipo A * Do 22/10/2018 ao 05/11/2018
Solicitude TFG
* Solicitudes por escrito no decanato
Publicación da asignación provisoria de TFG 05/11/2018
Asignación provisoria
Reclamación á asignación provisoria * Do 05/11/2018 ao 19/11/2018
Solicitude de reclamación
* Reclamacións por escrito no decanato
Publicación da asignación definitiva de TFG 21/11/2018
Asignación definitiva
– Procedemento na Secretaría Virtual– Tribunais de avaliación

 

Convocatoria Prazo informe titor * Prazo solicitude defensa ** Datas Presentación
Fin de carreira 05/10/2018 05/10/2018 15/10/2018 – 16/10/2018
Tribunais | Horarios
Febreiro 31/01/2019 31/01/2019 11/02/2019 – 12/02/2019
Tribunais | Horarios
Xuño 30/05/2019 30/05/2019 10/06/2019 – 12/06/2019
Tribunais | Horarios
Xullo 05/07/2019 05/07/2019 17/07/2019 – 19/07/2019
Tribunais | Horarios

* Informe de conformidade a través da Secretaría Virtual da Uvigo.
Entrega do Informe de Avaliación por escrito no decanato
** Entrega no decanato do resgardo da solicitude de defensa na Secretaría Virtual e dos exemplares do TFG

Propostas de TFG
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Asignación dos TFG
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Tribunais dos TFG
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Defensas dos TFG
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014