O Traballo de Fin de Grao é un traballo de carácter teórico e/ou práctico e/ou de revisión bibliográfica sobre temas relacionados cos contidos do Grao en Química, realizado por un estudante de maneira individual e supervisado por un ou dous titores

O obxectivo da materia Traballo Fin de Grao é ofrecer ao estudantado a oportunidade de aplicar de forma integrada os coñecementos, as habilidades e as competencias adquiridas durante os estudos do título de Grao.

A fase final do traballo consistirá na elaboración e presentación dunha memoria escrita e a exposición e defensa pública dos resultados obtidos diante dun tribunal.

Normativa

 

Formularios

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2022/2023

 

Calendario de asignación do TFG

Actuación Prazo/Data e documentación
Presentación de propostas de TFG tipo A, B, C Do 06/10/2022 ao 13/10/2022
Tipo A | Tipo B | Tipo C
Publicación da lista de propostas de TFG 18/10/2022
Titulos de TFG A, B e C
Lista detallada A | Lista detallada B
Solicitudes de asignación de TFG tipo A Do 19/10/2022 ao 25/10/2022
Solicitude TFG
Publicación da asignación provisoria de TFG 27/10/2022
Asignación provisoria
Reclamación á asignación provisoria Do 28/10/2022 ao 04/11/2022
Solicitude de reclamación
Publicación da asignación definitiva de TFG 08/11/2022
Asignación definitiva

 

Defensa do TFG

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria informes titor/A * Prazo solicitude defensa ** Datas Presentación
Fin de carreira 10/10/2022 13/10/2022 17/10/2022 – 19/10/2022
Tribunais | Horarios
Febreiro 10/02/2023 14/02/2023 22/02/2023 – 24/02/2023
Tribunais | Horarios
Xuño 09/06/2023 13/06/2023 21/06/2023 – 23/06/2023
Tribunais | Horarios
Xullo 07/07/2023 11/07/2023 19/07/2023 – 21/07/2023
Tribunais | Horarios

* Informe de conformidade a través da Secretaría Virtual da UVigo/Informe de Avaliación enviar a decanatoquimica@uvigo.es
** Enviar a decanatoquimica@uvigo.es a solicitude de defensa e un exemplar do TFG en pdf.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Ángeles Peña Gallego
+34 986 812 696
decanatoquimica@uvigo.es

Cursos anteriores

Propostas de TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Asignación dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Tribunais dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Defensas dos TFG
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014