Curso académico 2020/2021

Estudos de grao

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Grao en Química 50 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación

Convocatoria de matrícula 2020/2021 – estudos de grao

Curso académico 2019/2020

Estudos de grao

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Grao en Química 50 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de grao

 

Estudos de máster

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Máster en CTCPP 10 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Máster en IQQI 22 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Máster en QTMC 3 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de posgrao

 

Estudos de doutoramento

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Doutoramento CTQ 20 Preinscrición Automatrícula
Doutoramento CTCI 12 Preinscrición Automatrícula
Doutoramento NANO 4 Preinscrición Automatrícula
Doutoramento QTMC 5 Preinscrición Automatrícula

 

Prezos

Decreto 73/2019, do 4 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducintes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2019/2020.