Composición

Cargo Nome
Presidenta Mª de los Ángeles Peña Gallego
Secretaria Emilia García Martínez
Coordinador de calidade Francisco Javier Pena Pereira
Coordinadores de titulación Mª de los Ángeles Peña Gallego (Grao en Química)
Mª del Carmen Terán Moldes (Máster en Investigación Química e Química Industrial)
María Asunción Longo González  (Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca)
Jose Manuel Hermida Ramón (Máster en Química Teórica e Modelización Computacional)
Administradora do centro María Fariza Nóvoa
Enlace de igualdade Francisco Javier Pena Pereira
Representante do profesorado Benita Pérez Cid
Representante do estudantado
Representante do PAS Cándida Barreiro Castro
Representante dos egresados/as Miguel Angel Ramos Docampo
Representante da sociedade Manuel Rodríguez Méndez
Representante da UTC José Miguel Dorribo Ribera

 

Actas

Curso académico 2017/2018

31/10/2017 | 19/12/2017 | 01/03/2018 | 20/03/2018 | 02/05/2018 | 04/05/2018 | 19/06/2018

 

Cursos anteriores

Actas da Comisión de calidade
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007