Composición

Cargo Nome
Presidente Ignacio Pérez Juste
Secretaria Marta Teijeira Bautista
Coordinador de calidade Alejandro Fernández Nóvoa
Coordinadores de titulación Ignacio Pérez Juste
(Grao en Química)
Rosana Álvarez Rodríguez
(Máster en Investigación Química e Química Industrial)
José Manuel Canosa Saá
(Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca)
Jose Manuel Hermida Ramón
(Máster en Química Teórica e Modelización Computacional)
Administradora do centro María Fariza Nóvoa
Enlace de igualdade Alejandro Fernández Nóvoa
Representante do profesorado Benita Pérez Cid
Representante do estudantado Martín Durán Abreu
(Suplente: Miguel Alonso Pena)
Representante do PAS Cándida Barreiro Castro
Representante dos egresados/as Miguel Angel Ramos Docampo
Representante da sociedade Manuel Rodríguez Méndez
Representante da UTC José Miguel Dorribo Ribera

 

Actas

Curso académico 2017/2018

31/10/2017 | 19/12/2017 | 01/03/2018 | 20/03/2018 | 02/05/2018 | 04/05/2018 | 19/06/2018

 

Cursos anteriores

Actas da Comisión de calidade
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007