A plantilla docente da Facultade de Química está integrada por máis de 60 profesores/as permanentes e arredor de 10 docentes-investigadores contratados baixo outras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e bolseiros). Máis do 95% da plantilla ten o título de Doutor e a totalidade está vinculado a tempo completo coa universidade.

 

Cadro do PDI

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 14 13 27 36.99
CEU 0 1 1 1.37
PTU 12 20 32 43.84
PCD 3 2 5 6.85
ID 2 3 5 6.85
IRC 1 0 1 1.37
PXGA 1 1 2 2.74
Outros 0 0 0 0
TOTAL 33 40 73 100

Información detallada do profesorado

 

Perfil do profesorado

No seguintes enlaces atópase información sobre o perfil do profesorado que imparte docencia no Grao en Química. Inclúese o número de profesores por categoría, un conxunto de indicadores básicos (porcentaxe de profesorado doutor, información sobre a estabilidade do profesorado, quinquenios e sexenios) e a distribución do profesorado en función da súa categoria en cada curso do Grao e en cada unha das materias do título.

Perfil do profesorado por curso: 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013