2013-2014 - Facultade de Química

Prácticas en empresas


Prácticas Extracurriculares - Curso 2013/2014

No seguinte enlace inclúese un listado das prácticas extracurriculares en empresas realizadas por alumnos da Facultade de Química no curso 2013-2014:


Listado de prácticas extracurriculares - Curso 2013/2014