2014-2015 - Facultade de Química

Prácticas en empresas


Prácticas Extracurriculares - Curso 2014/2015

No seguinte enlace inclúese un listado das prácticas extracurriculares en empresas realizadas por alumnos da Facultade de Química no curso 2014-2015:


Listado de prácticas extracurriculares - Curso 2014/2015