2015-2016 - Facultade de Química

Prácticas en empresas


Prácticas Extracurriculares - Curso 2015/2016

No seguinte enlace inclúese un listado das prácticas extracurriculares en empresas realizadas por alumnos da Facultade de Química no curso 2015-2016:


Listado de prácticas extracurriculares - Curso 2015/2016