Curso 2013-2014 - Facultade de Química

Traballo Fin de Grao

TRABALLO FIN DE GRAO - CURSO 2013/2014

Normativas relacionadas co Traballo Fin de Grao

Formularios para propostas de Traballos de Fin de Grao

Prazo límite de presentación de propostas: LUNS 2 DE DECEMBRO as 14:00 horas no rexistro do Decanato

Listado de propostas de Traballo de Fin de Grao

Formulario de solicitude de Traballo Fin de Grao

Prazo límite de presentación de solicitudes: MARTES 10 DE DECEMBRO as 14:00 horas no rexistro do Decanato

Asignación provisional de Traballos Fin de Grao

Prazo límite de reclamacións: MIERCOLES 18 DE DECEMBRO as 14:00 horas no rexistro do Decanato

Asignación definitiva de Traballos Fin de Grao (19/12/2013)

Control da docencia do Traballo Fin de Grao

Normas para a presentación e defensa dos Traballos Fin de Grao

Criterios de avaliacion do Traballo Fin de Grao

Formulario de solicitude de defensa do Traballo Fin de Grao

Prazo límite de presentación de solicitudes:

Para a convocatoria de Xuño:  VENRES 30 DE MAIO as 14:00 horas no rexistro do Decanato

Para a convocatoria de Xullo:  VENRES 11 DE XULLO as 14:00 horas no rexistro do Decanato

NOTA: Estes prazos tamén aplícanse para a presentación dos informes do/s titor/es.

Información Adicional Relativa ao Traballo de Fin Grao

Tribunais de avaliación dos Traballos Fin de Grao

Asignación dos estudantes aos Tribunais de Avaliación dos Traballos Fin de Grao

________________________________________________________________________________________________________________________