Actividades - Facultade de Química

Actividades

Nesta páxina iranse recollendo de forma actualizada aquelas actividades que teñen lugar na Facultade de Química para que a información se difunda entre os distintos membros da Facultade (alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos).

 


TESIS DOCTORAL 17-12-2018


SAN ALBERTE 15-11-2018


CONFERENCIAS 08/09-11-2018


CONFERENCIA 19-10-2018


CONFERENCIA 18-10-2018


CONFERENCIA 04-09-2018