Persoal de Administración e Servizos

Nesta páxina inclúese a información de contacto do Persoal de Administración e Servizos que traballa na Facultade de Química e no Edificio de Ciencias Experimentais.

 

SERVIZO
NOME CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
Administración de Centro María Fariza Nóvoa

acfcv@uvigo.es

986813900
       
Administración do Decanato Gloria Vázquez Estévez

decanatoquimica@uvigo.es

986812696
       
Secretaría de Alumnos  

secretaria@uvigo.es

986812555
Xefa da área académica Isabel Caride Fernández

secfcv@uvigo.es

986813594
Xefe de negociado Julio Fernández Cid

 

986812555
Postos Base

Sara Fernández Álvarez

Paula Monteagudo Diz

  986812555
       

Administración
Estudos de Posgrao

Esther Álvarez Rodríguez unidade.pop.c.experimentais@uvigo.es 986812557
       

Servizos Informáticos
CC. Experimentais

Carlos Román Lago carlos@uvigo.es 986818663
       
Asuntos económicos  

aefcv@uvigo.es

986812553
Xefa de área Mª Jesús Vadillo Lapera

 

 
Xefe de negociado Iñaki Arce Aramendi

 

 
Postos base

Ana Mª Rivera Faro

Mª Teresa Vázquez Álvarez

Josefina Vilas Martínez

   
       
Conserxería Química Nieves Ballesteros Gestido
cxccmb@uvigo.es

986813500

FAX: 986813484

       
Conserxería
CC. Experimentais

Paz Alonso Veloso

Ángeles García Calvo

Karina Gómez Troncoso

Raquel Rey Vilas

Antonio Rodríguez González

Alicia Rodríguez Rodríguez

cxccmb@uvigo.es

986812550

FAX: 986812556

       
Administración
Departamentos con sede na Facultade de Química
     
Depto. Química Analítica José López Pérez

depc07@uvigo.es

986812322
Depto. Química Física Miguel Ángel Castro Otero

depc11@uvigo.es

986812321
Depto. Química Inorgánica Carmen Deus Areán

depc09@uvigo.es

986813797
Depto. Química Orgánica Miguel Ángel Castro Otero

depc12@uvigo.es

986812262
       
Técnicos/as de Laboratorio      
Depto. Química Analítica José Lamas Alvariño

pplamas@uvigo.es

986813766
Depto. Química Física Margarita Turnes Negreira

margat@uvigo.es

986813743
Depto. Química Inorgánica Belén Caride Iglesias

bcaride@uvigo.es

986813728
986813723
Depto. Química Orgánica Cándida Barreiro Castro

ccastro@uvigo.es

986813709
986813721
       
Biblioteca Ciencias

Victoria Alonso Crespo

Celsa Fernández Rodríguez

Begoña Vieito Fernández

prescie@uvigo.es
986812658
986812659
       
Delegación de alumnos  

dalquimica@uvigo.es

986812558
       
Reprografía      986812636
       
Cafetería     986812559
       
SEGURIDADE CAMPUS     600969556