Administración e Servizos - Facultade de Química

Persoal de Administración e Servizos

Nesta páxina inclúese a información de contacto do Persoal de Administración e Servizos que traballa na Facultade de Química e no Edificio de Ciencias Experimentais.

 

SERVIZO
NOME CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

Administración do Decanato Facultade de Química

Ana Mosquera Nartallo

decanatoquimica@uvigo.es

986812696
       
Conserxería
Facultade de Química
Nieves Ballesteros Gestido
cxccmb@uvigo.es

986813500

FAX: 986813484

       
Técnicos/as de Laboratorio Facultade de Química
     
Depto. Química Analítica José Lamas Alvariño

pplamas@uvigo.es

986813766
Depto. Química Física Margarita Turnes Negreira

margat@uvigo.es

986813743
Depto. Química Inorgánica Belén Caride Iglesias

bcaride@uvigo.es

986813728
986813723
Depto. Química Orgánica Cándida Barreiro Castro

ccastro@uvigo.es

986813709
986813721
       
       
ADMINISTRADORA DE CENTRO
CC. EXPERIMENTAIS
María Fariza Nóvoa

acfcv@uvigo.es

986813900
       

ÁREA ACADÉMICA
CC. EXPERIMENTAIS


 

 
Xefa da Área de Estudos de Grao Isabel Caride Fernández

areagraocc@uvigo.es

986813594
Xefe de Negociado de Estudos de Grao
Noelia Vázquez Rivera

negociadograocc@uvigo.es

986812555
Xefe de Área de Estudos de Mestrado

Benedicta Expósito Gonzálex

areaposgraocc@uvigo.es 986812532
Xefa do Negociado de Estudos de Mestrado Gloria Vázquez Estévez

negociadoposgraocc@uvigo.es

986130267
Posto Base

Emma Castroseiros Priego

  986812557
 

 

    
       
ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS
CC.EXPERIMENTAIS
 

 


Xefa da Área María Esther Jorge Correa

areadepartamentos_ciencias@uvigo.es

986812667
Xefa de Negociado
Carmen M. Estévez Otero

departamentos_ciencias@uvigo.es

986812666
Xefa de Negociado Amparo Otero Alonso
departamentos_ciencias@uvigo.es 986812684
Xefa de Negociado Olga Santomé Lemos

departamentos_ciencias@uvigo.es

986812665
Xefa de Negociado Asuntos Xerais - Fac. Bioloxía
Yolanda Faro Chamadoira

decanatobioloxía@uvigo.es

986811976
Xefa de Negociado Asuntos Xerais - Fac. Ciencias do Mar

Patricia Lago Álvarez

decanatoccdomar@uvigo.es 986812552
Xefa de Negociado Asuntos Xerais - Fac. Química Ana Mosquera Nartallo

decanatoquimica@uvigo.es

986812696
       
ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA
CC. EXPERIMENTAIS
 

 


Xefa da Área María Jesús Montero Pérez

area.aince@uvigo.es

986818709
Xefa de Negociado
Lucía O. González Treceño

aince@uvigo.es

986812306
Xefe de Negociado

Jesús Pereira Ríos

aince@uvigo.es 986812286
Xefa de Negociado Ángeles Moure Estévez

aince@uvigo.es

986812306
       
AREA ECONÓMICA
CC. EXPERIMENTAIS
 

 


Xefa de área Mª Luz Barbosa Pérez

aefcv@uvigo.es

986130244
Xefa de negociado Mª Carmen Canda Gil

aefcv@uvigo.es

986812553
Xefe de negociado José López Pérez

aefcv@uvigo.es

986814056
Xefa de negociado Ana Mª Rivera Faro

aefcv@uvigo.es

986814056
Posto base Raquel Aldrey Río

aefcv@uvigo.es

986812553
       
CONSERXERÍA
CC. EXPERIMENTAIS

Paz Alonso Veloso

Ángeles García Calvo

Karina Gómez Troncoso

Raquel Rey Vilas

Antonio Rodríguez González

Alicia Rodríguez Rodríguez

cxccmb@uvigo.es

986812550

FAX: 986812556

       

SERVIZOS INFORMÁTICOS
CC. EXPERIMENTAIS

Carlos Román Lago carlos@uvigo.es 986818663
       
BIBLIOTECA
CC. EXPERIMENTAIS

Victoria Alonso Crespo

Celsa Fernández Rodríguez

Begoña Vieito Fernández

prescie@uvigo.es
986812658
986812659
       
       
REPROGRAFÍA
CC. EXPERIMENTAIS
    986812636
       
CAFETERÍA
CC. EXPERIMENTAIS
    986812559
       
       
SEGURIDADE CAMPUS     600969556