Avisos (Curso 2016-2017)

Nesta páxina iranse actualizando aqueles avisos que poidan ser de interese para os distintos membros da Facultade de Química (alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos).