Certificación do deseño do SGIC - Facultade de Química

Certificación do deseño do SGIC

A Facultade de Química deseñou un Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) que foi aprobado o 11 de xuño de 2009. Posteriormente, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) certificou o 26 de abril de 2010 que o SGIC da Facultade de Química foi diseñado conforme ás directrices establecidas no programa FIDES-AUDIT (Certificado Nº 50 /10).