Datos do profesorado

GRAO EN QUÍMICA

A plantilla docente da Facultade de Química está integrada por mais de 60 profesores permanentes e en torno a 10 docentes-investigadores contratados baixo otras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e becarios). Mais do 95% da plantilla ten o título de Doutor e a totalidade está vinculado a tempo completo coa Universidade.
NOTA: A tabla mostra os datos do curso 2016/2017

 

GRAO EN QUÍMICA - PROFESORADO
Categoría Homes Mulleres Total % TITULACIÓN DEDICACIÓN
Número % Número %
CU 9 30% 3 8% 12 17% Dr. TC
TU 15 50% 25 63% 40 57% Dr. TC
CE  
1 3% 1 1% Dr. TC
CD 3 10% 6 15% 9 13% Dr. TC
IRYC 1 3%  
1 1% Dr. TC
PXGA  
1 3% 1 1% Dr. TC
PXGB 1 3% 3 8% 4 6% Dr. TC
BFPI 1 3%  
1 1% Lic. TC
BUVI  
1 3% 1 1% Lic. TC
TOTAL 30   40   70      
                 

Lenda de categorías:

CU Catedrático/a de universidade
TU Profesor/a titular de universidade
CE Catedrático/a de escola univer.
CD Profesor/a contratado/a doutor/a
IRYC Investigador/a Ramón y Cajal
PXGA Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A
PXGB Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B
BFPI Contratado/a FPI
BUVI Contratado/a predoutoral Uvigo

Perfil do profesorado

No seguintes enlaces atópase información sobre o perfil do profesorado que imparte docencia no Grao en Química. Inclúese o número de profesores por categoría, un conxunto de indicadores básicos (porcentaje de profesorado doctor, información sobre a estabilidade do profesorado, quinquenios e sexenios) e a distribución do profesorado en función da súa categoria en cada curso do Grao e en cada unha das materias do título.

Perfil del Profesorado - Curso 2015/2016

Perfil del Profesorado - Curso 2014/2015

Perfil del Profesorado - Curso 2013/2014

Perfil del Profesorado - Curso 2012/2013