Delegación de alumnos - Facultade de Química

Delegación de alumnos

A Delegación de Alumnos da Facultade de Química dispón de una sede situada na planta baixa do edificio, xunto ao Servizo de Reprografía.

Teléfono de contacto: 986812558

Enderezo de correo electrónico: dalquimica@uvigo.es

MEMBROS DELEGACIÓN DE ALUMNOS (12-12-2018)

Víctor Pérez Revenga (Presidente)

María Sio Carrera (Vicepresidenta)

Paula Esteiro Simón (Secretaria)

Martín Durán Abreu (Tesorero)

 

Miguel Alonso Pena

Carla Aira Rodríguez

Rubén Barreiro Gago

Blanca Barros García

Sergio Castro Estevez

Eva Fernández Posada

Lucía Fernández Sampayo

Adrián Gil Sierra

Javier González Ricarte

Paula Humada Iglesias

Adriana Lista Pena

Javier Lorenzo Martín

Lucía López López

Bruno Moneo Troncoso

Brais Mallo Villar

Óscar Matesanz Pazos

Daniel Otero Calleiras

Javier Otero Fernández

Iago Pazos Campos

Tania Pérez Martínez

Jorge Pérez Álvarez

Xaquín Anxo Pola Otero

Astrid Porto Delamano

Carolina Sant’Anna Arjones