Eleccións Xunta de Facultade 2018 - Facultade de Química

ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES NA XUNTA DE FACULTADE (2018)

 

  NOTA: Dado que o número de candidaturas foi inferior ao número de postos a cubrir en cada un dos sectores electorais, dase por rematado o proceso electoral. Ademais os candidatos incluídos na lista definitiva son nomeados representantes na Xunta de Facultade de Química.