Indicadores académicos - Facultade de Química

O Grao en Química en cifras - Indicadores académicos

Nesta páxina inclúense os principales indicadores de demanda e de resultados académicos para os últimos cursos de impartición do Grao en Química.

A definición dos indicadores pode consultarse neste enlace da Área de Calidade da Universidade de Vigo.

 

Indicadores de demanda:

 

Acceso: Nota mínima e nota media dos novos alumnos Alumnado novo e alumnado total no Grao en Química
Indicadores de demanda

 

Indicadores de resultados:

 

Indicadores de resultados Egreso: Número de titulados e duración media dos estudos

 

Taxas e calificacións das materias:

Nos seguintes enlaces inclúense información sobre a evolución histórica das taxas e as calificaciones para cada unha das materias do Grao en Química nos últimos anos de impartición do título.

Taxas das materias do Grao en Química

Calificacións das materias do Grao en Química