·······CURSO 2016-2017······· Enquisas de Satisfacción coas Titulacións Oficiais.

13-03-2017 14:00

Están dispoñibles, ata do 31 de maio, as Enquisas de Avaliación da Satisfacción coas Titulacións Oficiais da Universidade de Vigo. Unha elevada participación na enquisa é de gran importancia para que os resultados sexan válidos e poidan empregarse para a mellora nos distintos programas de calidade.

          Neste curso académico 2015-16, o proceso se centra novamente na recollida da opinión do estudantado de 3º de grao e de 1º ou 2º de mestrado  e tamén do profesorado.

             Para a realización da enquisa existe unha plataforma denominada “Enquisa de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais” habilitada na secretaría virtual:

https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/

 

Toda a información relativa as enquisas atópase nas seguintes ligazóns:

https://seix.uvigo.es/uv/web/avisos/aviso/show/12276

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

 

Volver