·······CURSO 2017-2018······· Enquisas de Satisfacción coas Titulacións Oficiais. - Facultade de Química

·······CURSO 2017-2018······· Enquisas de Satisfacción coas Titulacións Oficiais.

14-03-2018 13:00

Están dispoñibles, ata do 1 de xuño, as Enquisas de Avaliación da Satisfacción coas Titulacións Oficiais da Universidade de Vigo. Unha elevada participación na enquisa é de gran importancia para que os resultados sexan válidos e poidan empregarse para a mellora nos distintos programas de calidade.

          Neste curso académico 2017-18, o proceso se centra novamente na recollida da opinión do estudantado de 3º de grao e de todo o estudantado dos mestrados .

             Para a realización da enquisa existe unha plataforma denominada “Enquisa de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais” habilitada na secretaría virtual:


https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/

 

 

 

Volver