Licenciatura (extinguida) - Facultade de Química

Oferta de Estudos

LICENCIATURA (extinguida)

Os estudios da Licenciatura de Química extinguíronse no curso 2012/2013. A continuación inclúense os programas das materias para cada un dos cursos académicos nos que se impartiron os estudos da Licenciatura, xa que poden ser de utilidade para posibles recoñecementos noutros estudos universitarios.

 

Programas de materias de cursos anteriores