Manual do Sistema de Garantía Interna de Calidade - Facultade de Química

Manual do Sistema de Garantía Interno de Calidade

O Manual de Calidade é o documento básico do SGIC da Facultade de Química e nel se definen as características xerais do sistema, os requerimentos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou os procedementos que o desenvolven.

Manual de Calidade da Facultade de Química (Índice 04)

tl_files/quimica/calidade/SGIC/Manual SGIC y Procedimientos/Manual SGIC/Portada Manual de calidade gal 2015 (Quimica).jpg

ANEXOS:

- Anexo 1: Listaxe de Procedementos en Vigor.

- Anexo 2: Listaxe de Distribución de Calidade.

- Anexo 3: Glosario.

- Anexo 4: Política e Obxectivos de Calidade da Facultade de Química.

- Anexo 5: Relación de Titulacións Oficiais da Facultade de Química.