Mobilidade de estudantes - Facultade de Química

Mobilidade de Estudantes

A Facultade de Química participa en programas de intercambio nacionais e internacionais que permiten tanto a saída dos estudantes propios como a recepción de estudantes nacionais e extranxeiros.

 

Os Programas Internacionais son administrados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI) que depende da Vicerreitoría de Relacións Internacionais da Universidade de Vigo:

 

Os Programas Nacionais son administrados polo Servizo de información ao estudante da Universidade de Vigo (SIOPE) que depende da Vicerreitoría de Estudantes:

 

Para calquera cuestión relacionada con estes Programas de Mobilidades pódese contactar con:

Manuel Martínez Piñeiro

Coordinador de Mobilidade de Estudantes

Facultade de Química

Universidade de Vigo

Campus Universitario

36310 Vigo

España

Teléfono: +34 986 813481

Fax: +34 986 812556

Correo-e: mobilidade.quimica@uvigo.es