Normativas - Facultade de Química

Normativas

Nesta páxina atópase información sobre algunhas das normativas máis salientables de carácter xeral que son de aplicación ao profesorado e alumnado na Universidade de Vigo. Tamén se inclúen aquelas normativas que son de aplicación exclusiva na Facultade de Química.

 

1. Normativa Xeral

As normativas de carácter xeral relacionadas coa vida universitaria poden consultarse aquí.

2. Normativa da Universidade de Vigo

Estatutos da Universidade de Vigo

  Prema aquí  

Organización Académica e Profesorado

  Prema aquí  

Regulamento de Estudantes

  Prema aquí 

Normativas de xestión académica

  Prema aquí

Normativa de permanencia da Universidade de Vigo (Novedad - Junio 2017)

  Prema aquí 

Aplicación da normativa de permanencia e progreso para o curso 2016/2017

  Prema aquí 

Normativa de matrícula

  Prema aquí

Regulamento de Mobilidade Internacional da Universidade de Vigo

  Prema aquí 

Regulamento de Traballo de Fin de Grao da Universidade de Vigo

  Prema aquí 

Normativa de elaboración de guías docentes

  Prema aquí

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

  Prema aquí

Regulamento de recoñecemento de créditos por actividades universitarias,

culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e cooperación

  Prema aquí

Outras normativas internas da Universidade de Vigo

  Prema aquí 

3. Normativa da Facultade de Química