Órganos de goberno - Facultade de Química

Órganos de goberno

Equipo Decanal

  • Decano: Ignacio Pérez Juste
  • Secretaria: Marta Teijeira Bautista
  • Vicedecano: Alejandro Fernández Nóvoa
  • Vicedecana: Mercedes García Bugarín

 

Órganos Colexiados

Xunta de Facultade:

MEMBROS PDI

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ROSANA

BENDICHO HERNÁNDEZ, J. CARLOS

BOLAÑO GARCÍA, SANDRA

BRAVO BERNÁRDEZ, JORGE

BRAVO DÍAZ, CARLOS DANIEL

CARBALLO RIAL, ROSA

CASTRO FOJO, JESÚS A.

CID FERNÁNDEZ, MARÍA MAGDALENA

CORREA DUARTE, MIGUEL ÁNGEL

COUCE FORTÚNEZ, M. DELFINA

FALL DIOP, YAGAMARE

FERNÁNDEZ NÓVOA, ALEJANDRO

FLORES RODRÍGUEZ, JESUS RAMON

GAGO DUPORT, LUIS CARLOS

GARCÍA BUGARÍN, MERCEDES

GARCÍA FONTÁN, Mª SOLEDAD

GARCÍA MARTÍNEZ EMILIA

GÓMEZ PACIOS, Mª GENEROSA

GONZÁLEZ DE PRADO, BEGOÑA

GONZÁLEZ ROMERO, ELISA

GRAÑA RODRÍGUEZ, ANA Mª

HERMIDA RAMÓN, JOSÉ MANUEL

HERVÉS BELOSO, JUAN PABLO

IGLESIAS ANTELO, MARÍA BEATRIZ

LAVILLA BELTRÁN, MARÍA ISELA

LEAO MARTINS, JOSÉ MANUEL

MANDADO ALONSO, MARCOS

MARTÍNEZ PIÑEIRO, MANUEL

MOSQUERA CASTRO, RICARDO A.

MUÑOZ LÓPEZ, LUIS

PASTORIZA SANTOS, ISABEL

PEÑA GALLEGO, ÁNGELES

PÉREZ CID, BENITA

PÉREZ IGLESIAS, TERESA

PÉREZ JUSTE, IGNACIO

PÉREZ JUSTE, JORGE

PÉREZ LOURIDO, PAULO ANTONIO

QUINTEIRO SANDOMINGO, CARMEN

RAMOS DOCAMPO, MIGUEL ALEXANDRE

RODRÍGUEZ ARGÜELLES, CARMEN

RODRÍGUEZ DE LERA, ÁNGEL

SALGUEIRIÑO MACEIRA, VERÓNICA

SILVA LÓPEZ, CARLOS

TEIJEIRA BAUTISTA, MARTA

TERÁN MOLDES, Mª del CARMEN

TOJO SUÁREZ, CONCEPCIÓN

TOJO SUÁREZ, EMILIA

VALENCIA MATARRANZ, LAURA

VALVERDE PÉREZ, DIANA

VÁZQUEZ LÓPEZ, EZEQUIEL M.

 

MEMBROS PAS

BALLESTEROS GESTIDO, NIEVES

BARREIRO CASTRO, CÁNDIDA

CARIDE IGLESIAS, BELÉN

LAMAS ALVARIÑO, JOSÉ

MOSQUERA NARTALLO, ANA

TURNES NEGREIRA, MARGARITA

VÁZQUEZ ESTÉVEZ, GLORIA

 

 

MEMBROS ALUMNADO

AIRA RODRÍGUEZ, CARLA

AREAL ALCANTUD, MANUEL

BARROS GARCÍA, BLANCA

DURÁN ABREU, MARTÍN

ESTEIRO SIMÓN, PAULA

FERNÁNDEZ POSADA, EVA

GONZÁLEZ RICARTE, JAVIER

HUMADA IGLESIAS, PAULA

OTERO FERNÁNDEZ, JAVIER

PÉREZ MARTÍNEZ, TANIA

PORTO DELAMANO ASTRID

RICOY RIVAS, ANA

SANT'ANNA ARJONES, CAROLINA

SÍO CARRERA, MARÍA

 

 

Comisións Delegadas da Xunta de Facultade

Comisión Permanente (Xunta de Facultade 20-12-2018):

Presidente

Ignacio Pérez Juste

Secretaria

Marta Teijeira Bautista

PDI-A

Paulo Pérez Lourido (QI)

(Suplente: Laura Valencia Matarranz)

Ángel Rodríguez de Lera (QO)

(Suplente: Carmen Terán Moldes)

Angeles Peña Gallego (QF)

(Suplente: Ricardo Mosquera Castro)

Isela Lavilla Beltrán (QA)

(Suplente: Benita Pérez Cid)

Emilia Tojo Suárez (QO)

(Suplente: Carmen Terán Moldes)

Begoña González Prado (EQ)

Carmen Quinteiro Sandomingo (Matemáticas)

PDI-B

 

Alumnos/as

Carla Aira Rodríguez

(Suplente: Paula Esteiro Simón)

Javier Otero Fernández

(Suplente: Paula Humada Iglesias)

Tania Pérez Martínez

(Suplente: Astrid Porto Delamano)

PAS

Ana Mosquera Nartalllo

(Suplente: Belén Caride Iglesias)

 

Comisión de Docencia e Validacións (Xunta de Facultade 20-12-2018):

Presidente

Ignacio Pérez Juste

Secretaria

Marta Teijeira Bautista

PDI-A

Jorge Bravo Bernárdez (QI)

Paulo Pérez Lourido (QI)

(Suplente: Laura Valencia Matarranz)

Mª Generosa Gómez Pacios (QO)

(Suplente: Rosana Álvarez Rodríguez)

Isabel Pastoriza Santos (QF)

(Suplente: Jorge Pérez Juste)

Pablo Hervés Beloso (QF)

(Suplente: Ricardo Mosquera Castro)

Mª Isela Lavilla Beltrán (QA)

(Suplente: Benita Pérez Cid)

Elisa González Romero (QA)

(Suplente: Benita Pérez Cid)

PDI-B

 

Alumnos/as

Blanca Barros García

(Suplente: Martín Durán Abreu)

Eva Fernández Posada

(Suplente: Carla Aira Rodríguez)

Carolina Sant' Anna Arjones

(Suplente: Paula Humada Iglesias)

PAS

Belén Caride Iglesias

(Suplente: Ana Mosquera Nartallo)

 

 

Comisión de Garantía de Calidade (Xunta de Facultade 20-12-2018):

Presidente

Ignacio Pérez Juste

Secretaria

Marta Teijeira Bautista

Coordinador de Calidade

Alejandro Fernández Nóvoa

Coordinadores dos títulos

Ignacio Pérez Juste

(Grao en Química)

Rosana Álvarez Rodríguez

("Mestrado en Investigación Química e Química Industrial")

José Manuel Canosa Saá

("Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca")

Jose Manuel Hermida Ramón

("Mestrado en Química Teórica e Modelización Computacional")

Administradora da Facultade de Química

María Fariza Nóvoa

Enlace de Igualdade

Alejandro Fernández Nóvoa

Representante do profesorado

Benita Pérez Cid

Representante do alumnado

Martín Durán Abreu

(Suplente: Miguel Alonso Pena)

Representante do PAS

Cándida Barreiro Castro

Representante dos egresados/as

Miguel Alexandre Ramos Docampo

Representante da sociedade

Manuel Rodríguez Méndez

Representante da UTC

José Miguel Dorribo Ribera

 

 

Comisión de Avaliación por Compensación do Grao en Química

(Xunta de Facultade 20-12-2018):

Coordinador do Grao

Ignacio Pérez Juste

Representantes do profesorado

Jorge Bravo Bernárdez

(Suplente: Jesús Castro Fojo)

Marta Teijeira Bautista

(Suplente: Pedro Besada Pereira)

Benita Pérez Cid

Representante do estudantado

María Sío Carrera

(Suplente: Javier Otero Fernández)