Plan de Autoprotección - Facultade de Química

Plan de Autoprotección do Edificio de Ciencias Experimentais

O Plan de Autoprotección é o documento que establece o marco orgánico e funcional dispoñible no Edificio de Ciencias Experimentais (que engloba ás Facultades de Química, Bioloxía e Ciencias do Mar), co obxecto de previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens así como para dar resposta axeitada ás situacións de emerxencia na mesma e garantir a integración co sistema público de Protección Civil.

O Plan de Autoprotección aborda a identificación e avaliación de riscos así como as medidas de protección e outras actuacións a adoptar en caso de emerxencia.

Nos seguintes enlaces atópase a información detallada do Plan de Autoprotección: