Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao é un traballo de carácter teórico e/ou práctico e/ou de revisión bibliográfica sobre temas relacionados cos contidos do Grao en Química, realizado por un alumno de maneira individual e supervisado por un ou dous titores. O obxectivo da materia Traballo Fin de Grao é ofrecer aos estudantes a oportunidade de aplicar de forma integrada os coñecementos, as habilidades e as competencias adquiridas durante os estudos do título de Grao.

A fase final do traballo consistirá na elaboración e presentación dunha memoria escrita e a exposición e defensa pública dos resultados obtidos diante dun tribunal.

TRABALLO FIN DE GRAO - CURSO 2017/2018

Normativas relacionadas co Traballo Fin de Grao

Charlas Informativas sobre propostas do Traballo de Fin de Grao (Setembro 2017)

Charlas informativas sobre propostas do TFG - Curso 2017-2018 Charlas informativas sobre propostas do TFG - Curso 2017-2018 (235.4 kB)

Calendario para o Traballo de Fin de Grao (22/09/2017)

Calendario do TFG - Curso 2017-2018 Calendario do TFG - Curso 2017-2018 (322.1 kB)

________________________________________________________________________________________________________________________

Traballo Fin de Grao (Cursos anteriores)