Modificacion-Memoria-Grao - Facultade de Química

Modificación da Memoria do Grao en Química - Curso 2017/2018

Esta páxina está dedicada á información relativa ao proceso da modificación da Memoria do Grao en Química aprobado na Xunta de Facultade do 21 de xullo de 2017.

Documentación

Este apartado contén normativas e documentación de interés para levar a cabo a modificación da Memoria do Grao en Química.

Resumos da Comisión de Modificación

Neste apartado inclúense os resumos das sesiones de traballo da Comisión de Modificación da Memoria do Grao en Química.

Memoria de Modificación do Grao en Química

Neste enlace da Universidade de Vigo dedicado á Implantación e modificación de titulacións inclúense os seguintes documentos aprobados na Xunta de Facultade: