Profesorado

FACULTADE DE QUÍMICA - CURSO 2017/2018


Cid Fernández, María Magdalena
▰  CATEGORÍA
Profesor Titular de Universidade
▰  DEPARTAMENTO
Química Orgánica
▰  LOCALIZACIÓN
Despacho 8, Planta 3ª, Bloque E
▰  CORREO ELECTRÓNICO
mcid@uvigo.es
▰  TELÉFONO
986813563
▰  DOCENCIA NO GRAO EN QUÍMICA
- Química orgánica I
▰  HORARIO DE TITORÍAS
Luns, Martes, Xoves: 15:30 - 17:30
▰  BREVE CV
Licenciada no ano 1986 na Universidade de Santiago de Compostela e Doutora na mesma universidade no ano 1990. Estancias postdoutorais en Novartis (Basel, Suiza) en 1990-1991, en The Scripps Research Institute, La Jolla, California en 1992-1994, en Georgetown University (Washington DC) en 2013 e no 2014 no CNR-Pisa (Italia). Colaboraboramos con grupos de investigación nacionais e internacionais dentro das redes REGID, RCMyM e INTECHSE. As investigacións dentro do grupo de investigación Síntese, simulación e espectroscopia (S3) encádranse no desenvolvemento de preparación e caracterización de sistemas supramoleculares, sensores quirais baseados en moleculas quirais sen centros estereoxénicos e moléculas de interese biolóxico marcadas con carbon-13 con aplicacións en distintos campos da Química.
▰  PÁXINA WEB
http://webqo3.webs.uvigo.es