Profesorado

FACULTADE DE QUÍMICA - CURSO 2017/2018


García Fontán, María Soledad
▰  CATEGORÍA
Profesor Titular de Universidade
▰  DEPARTAMENTO
Química Inorgánica
▰  LOCALIZACIÓN
Despacho 23, Planta 3ª, Bloque E
▰  CORREO ELECTRÓNICO
sgarcia@uvigo.es
▰  TELÉFONO
986812549
▰  DOCENCIA NO GRAO EN QUÍMICA
- Química inorgánica III
▰  HORARIO DE TITORÍAS
▰  BREVE CV
▰  PÁXINA WEB