Profesorado

FACULTADE DE QUÍMICA - CURSO 2017/2018


Graña Rodríguez, Ana María
▰  CATEGORÍA
Profesor Titular de Universidade
▰  DEPARTAMENTO
Química Física
▰  LOCALIZACIÓN
Despacho 10, Planta 3ª, Bloque E
▰  CORREO ELECTRÓNICO
ana@uvigo.es
▰  TELÉFONO
986812282
▰  DOCENCIA NO GRAO EN QUÍMICA
- Química física II
▰  HORARIO DE TITORÍAS
Martes, Xoves: 15:00 - 18:00
▰  BREVE CV
Licenciada en Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1988. Doctora en Química pola Universidade de de Santiago de Compostela en 1993.Estancia en investigación no grupo do Profesor Head-Gordon na Universidade de California en Berkely en 1994. Autora de 42 trabajos de investigación, directora de 2 teses de doutoramento e participante en 19 proxectos de investigación con financiación estatal ou autonómica. O meu traballo de investigación céntrase nas aplicacións da Química Teórica e Computacional, particularmente análise da densidade electrónica e a súa relación con propiedades moleculares e reactividade.
▰  PÁXINA WEB
http://webs.uvigo.es/quifis